MENU
Zwembad de Meerkamp, AmstelveenLichte roest op veer snelspannerRoest op de veer van de snelspannerGehele veer snelspanner roestRoest op veer en draad stangen snelspannerGehele veer en draad stangen snelspanner roestZware roest op veer snelspannerRoest op bevestigingsschroefNieuwe snelspanner met zink sprayRoest ophanging luchtkanaal onder het plafondVervangen snelspanners met hoogwerkerVervangen snelspanner met steiger

Inspectie Zwembad Plafonds 

Inspectie ophang constructie systeemplafonds en overige stalen en roestvast stalen items boven de systeemplafonds

Naar aanleiding van diverse incidenten in zwembaden met stalen en roestvast stalen ophang constructies heeft het ministerie VROM onderzoek laten doen en heeft zij veel aandacht besteed aan het bekend maken van deze bevindingen. E.e.a. is samen gevat in de ‘Praktijk richtlijn voor inspectie en onderhoud van (ophang) constructies, bevestigingsmiddelen en voorzieningen in overdekte zwembaden’ (zie onderstaande publicatie).

D.E.B. Projectafbouw B.V. voert deze inspectie en bijbehorend onderhoud uit. Deze werkzaamheden worden in nauw overleg met de opdrachtgever (beheerder zwembad) uitgevoerd. Gezien de bereikbaarheid en de daarmee samenhangende kosten worden zowel de inspectie als ook het onderhoud in 1 fase uitgevoerd. De werkzaamheden worden indien mogelijk uitgevoerd met hoogwerkers en waneer dit niet mogelijk is worden er rolsteigers geplaatst in de baden. Uiteraard voeren wij de werkzaamheden uit met het water in de baden en op tijdstippen dat dit geen of minimaal overlast voor de klant veroorzaakt.

De werkzaamheden bestaan uit het inspecteren en verslag leggen van alle stalen componenten boven het plafond. Van ieder item wat een potentieel risico of direct risico vormt wordt een foto gemaakt en verslaglegging. De onderdelen met betrekking tot systeemplafonds die een direct risico vormen worden ook vastgelegd maar ook direct vervangen.
 

Publicaties inspectie zwembad plafonds

Zwembad Branche, beter voorkomen dan genezen

Richtlijn Bedrijfsschap Afbouw

Praktijkrichtlijnen Zwembaden

Ministerie VROM, veiligheid stalen (ophang) constructies

Inspectie signaal overdektezwembaden