MENU

Functie: Projectleider

POSITIE BINNEN HET BEDRIJF

De projectleider:
a. Legt verantwoording af aan de directeur
b. Geeft leiding aan werkvoorbereiding montage medewerkers

VERANTWOORDELIJKHEDEN/ HANDELINGEN

De projectleider draagt als eindverantwoordelijke zorg voor het leiden van een project, met als uitgangspunt het binnen de budgetten doelmatig en efficiënt uitvoeren van een project. Verder draagt de projectleider zorg voor:

Voortraject

- bewaakt dat er een overdrachtsgesprek plaatsvindt en eenieder zich heeft voorbereid;
- zorg draagt voor vastlegging van het overdrachtsgesprek, en dat acties eenduidig worden vastgelegd;
- erop toe zien dat werkvoorbereiding hun voorstelplanning op voorhand hebben ingediend;
- ervoor zorgt dat definitieve projectplanning wordt vastgesteld;
- ervoor zorgt dat meerwerk geregistreerd wordt en afgeprijsd.

Voorbereiding

­ het bewaken van traject werkvoorbereiding;
­ het rapporteren van afwijkingen in levertijd, prijs en afwijkingen in het bestek;
­ het controleren van detaillering/ tekenwerk.

Toeleveranciers

­ het bewaken van traject toeleveranciers;
­ het direct laten rapporteren van afwijkingen in levertijd;
­ het afroepen van materiaal.

Uitvoering

­ het vaststellen van de startdatum;
­ het enkel uitvoeren van meerwerk na opdracht;
­ uitbesteding van het werk;
­ inplannen van mensen;
­ het bespreken van calamiteiten met collega ;
­ instrueren en ondersteunen van voorman;
­ verstrekken van productiebonnen aan onderaannemers;
­ indien nodig de monteurs voorzien van speciale gereedschappen en materieel;
­ het wekelijks doornemen en analyseren van de lopende werken;
­ het bijwonen van de bouwvergaderingen;
­ het contact houden met de opdrachtgever en de betrokkene informeren over bijzonderheden;
­ het bezoeken van projecten en controleren op:
∙ werkomstandigheden;
∙ aanwezigheid monteurs, nakomen van afspraken;
∙ aanwezigheid en kwaliteit van de materialen;
∙ kwaliteit van het werk;
∙ tempo waarin het werk wordt uitgevoerd.
­ een tijdige facturatie op basis van de door de werkvoorbereiders aangeleverde financiële overzichten. Inclusief de financiële afronding met de opdrachtgevers.

Oplevering

­ eindcontrole en oplevering van projecten;
­ het bespreken van nacalculatie van de projecten.

VGM

­ beschikbaar stellen en gebruik van veilig materiaal en persoonlijke beschermingmiddelen;
­ toezicht houden op de naleving van de VGM regels;
­ coördineren van de te houden toolboxmeetings en de controle op de correcte uitvoering hiervan;
­ uitvoeren van de werkplekinspecties;
­ onderzoeken van (bijna) ongevallen;
­ opvolgen van ziekte van werknemers.

OPLEIDING EN VOORKENNIS

- MTS of HTS-bouwkunde of een gelijkwaardige opleiding;
- gedegen kennis van MS Office
- communicatieve vaardigheden;
- product- en technische kennis van plafonds, wanden en afbouwmaterialen;
- commerciële instelling;
- VCA I voor leiding gevende;
- in bezit van rijbewijs BE;
- minimaal vijf jaar ervaring in onze branche.

Terug naar vacatures