Inspectie zwembad plafonds


Inspectie ophang constructie systeemplafonds en overige stalen en roestvast stalen items boven de systeemplafonds

 
Naar aanleiding van diverse incidenten in zwembaden met stalen en roestvast stalen ophang constructies heeft het ministerie VROM onderzoek laten doen en heeft zij veel aandacht besteed aan het bekend maken van deze bevindingen. E.e.a. is samen gevat in de ‘Praktijk richtlijn voor inspectie en onderhoud van (ophang) constructies, bevestigingsmiddelen en voorzieningen in overdekte zwembaden’ (zie onderstaande publicatie).

D.E.B. Projectafbouw B.V. voert deze inspectie en bijbehorend onderhoud uit. Deze werkzaamheden worden in nauw overleg met de opdrachtgever (beheerder zwembad) uitgevoerd. Gezien de bereikbaarheid en de daarmee samenhangende kosten worden zowel de inspectie als ook het onderhoud in 1 fase uitgevoerd. De werkzaamheden worden indien mogelijk uitgevoerd met hoogwerkers en waneer dit niet mogelijk is worden er rolsteigers geplaatst in de baden. Uiteraard voeren wij de werkzaamheden uit met het water in de baden en op tijdstippen dat dit geen of minimaal overlast voor de klant veroorzaakt.

De werkzaamheden bestaan uit het inspecteren en verslag leggen van alle stalen componenten boven het plafond. Van ieder item wat een potentieel risico of direct risico vormt wordt een foto gemaakt en verslaglegging. De onderdelen met betrekking tot systeemplafonds die een direct risico vormen worden ook vastgelegd maar ook direct vervangen.
 
Publicaties:
 

Pagina: >>
       
    Inspectie zwembad plafonds (1 Zwembad de Meerkamp.jpg)    
    Zwembad de Meerkamp    
         
       
    Inspectie zwembad plafonds (10 Roest ophanging luchtkanaal onder plafond.jpg)    
    Roest ophanging luchtkanaal onder plafond    
         
       
    Inspectie zwembad plafonds (11 Vervangen snelspanners met hoogwerker..jpg)    
    Vervangen snelspanners met hoogwerker    
         
       
    Inspectie zwembad plafonds (12 Vervangen snelspanner met steiger.jpg)    
    Vervangen snelspanner met steiger    
         
       
    Inspectie zwembad plafonds (2 Lichte roest op veer snelspanner.jpg)    
    Lichte roest op veer snelspanner    
         
       
    Inspectie zwembad plafonds (3 Roest op de veer van de snelspanner.jpg)    
    Roest op de veer van de snelspanner    
         
       
    Inspectie zwembad plafonds (4 Gehele veer snelspanner roest.jpg)    
    Gehele veer snelspanner roest    
         
       
    Inspectie zwembad plafonds (5 Roest op veer en draad stangen snelspanner.jpg)    
    Roest op veer en draad stangen snelspanner    
         
       
    Inspectie zwembad plafonds (6 Gehele veer en draad stangen snelspanner roest.jpg)    
    Gehele veer en draad stangen snelspanner roest    
         
  >>