Sony Chemicals Europe


Terug naar vorige pagina
 
 
Project:
Sony Chemicals Europe
PLaats: Lijnden
Opdrachtgever: Sony Chemicals Europe
Architect: Tebodin
Aannemer:
BAM Civiel BV Regio Noord-West
 
Aanneemsom: > € 250.000; < € 300.000
Onderdelen:
- Systeem plafonds
- Interieur timmerwerk
- MS wanden
- Schilderwerk (binnen en buiten)
- Kozijnen, deuren/ hang- en sluitwerk
- Brandwerende bekledingen

 

Pagina: >>
       
    Sony Chemicals (tijdelijk 070.jpg)    
       
         
       
    Sony Chemicals (tijdelijk 071.jpg)    
       
         
       
    Sony Chemicals (tijdelijk 072.jpg)    
       
         
       
    Sony Chemicals (tijdelijk 073.jpg)    
       
         
       
    Sony Chemicals (tijdelijk 074.jpg)    
       
         
       
    Sony Chemicals (tijdelijk 075.jpg)    
       
         
       
    Sony Chemicals (tijdelijk 076.jpg)    
       
         
       
    Sony Chemicals (tijdelijk 077.jpg)    
       
         
       
    Sony Chemicals (tijdelijk 078.jpg)    
       
         
  >>